Chemie overal 5 Havo Uitwerkingen (H8) / Natuur en ...- toiletreiniger zuur naam chemie oplossingen ,De uitwerkingen van scheikunde: Chemie overal. Voor 5 havo. Hoofdstuk 8 Zuren en basen. bevat: 8.1 De pH van je bloed 8.2 De pH van een oplossing 8.3 Zuren 8.4 pH-berekeningen aan zure oplossingen 8.5 Basen 8.6 pH-berekeningen aan basische oplossingen 8.7 Zuur-basereacties 8.8 Afsluiting Antwoorden op 75 opdrachten en 4 afsluitende opdrachten.Analytische chemie I - Hoofdstuk 2 - De zuur-base evenwichtenNov 15, 2018·1 Chemie Analytische chemie I 24 2.2 Berekening van de pH van oplossingen 2.2.4 Eigenschappen van bufferoplossingen We bespreken de veelgebruikte buffer met de naam ‘tris’ en gebruik makend van de Henderson-Hasselbach vergelijking Voorbeeld 2.4 Bepaal de pH van een 1,00 L waterige oplossing die 12,43 g tris (MB= 121,14 g/mol) en 4,67 g tris ...Zuurkasten, zuurkast | DENIOS BV

Eén van de bekendste voorzieningen in het laboratorium is de zuurkast, een werkplek voor de laborant. De zuurkast beschermt de laborant door afzuiging, gecombineerd met een grotendeels gesloten glazen schuifraam, waardoor in de zuurkast onderdruk ontstaat en door de overblijvende raamopening lucht naar binnen wordt gezogen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Zuurkasten, zuurkast | DENIOS BV

Eén van de bekendste voorzieningen in het laboratorium is de zuurkast, een werkplek voor de laborant. De zuurkast beschermt de laborant door afzuiging, gecombineerd met een grotendeels gesloten glazen schuifraam, waardoor in de zuurkast onderdruk ontstaat en door de overblijvende raamopening lucht naar binnen wordt gezogen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Verschil tussen carbonzuur en alcohol / Chemie | Het ...

Carboxylic Acid versus Alcohol Carbonzuren en alcoholen zijn organische moleculen met polaire functionele groepen. Beide hebben het vermogen om waterstofbruggen te maken, die hun fysieke eigenschappen zoals kookpunten beïnvloeden. Carboxylic Acid Carbonzuren zijn de organische verbindingen met de functionele groep -COOH. Deze groep staat bekend als de carboxylgroep.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Begrippenlijst - mlochemie

Lewis-zuur Een Lewis-zuur is een elektronenacceptor (elektrofiel). Markofnikoff Bij additie van een zuur aan een dubbele binding gaat het waterstofatoom naar het koolstofatoom waaraan al de meeste waterstofatomen aanwezig zijn. Mesomere stuwer Een mesomere stuwer geeft een tweede groep of atoom op de ortho- en para-plaats, Mesomere zuiger

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Massaconcentratie — Chemieleerkracht

De app is een chemiecalculator-tool hoe een zuur- of baseoplossing met een bepaalde molariteit of normaliteit bereid moet worden uit een geconcentreerde zuur- of baseoplossing. Een tweede tab bevat een algemene molariteitsfunctie die de massa berekent van elk reagens dat nodig is om een gegeven volume oplossing met gewenste molariteit te bereiden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Naamgeving Anorganische stofklassen Verdere ... - StuDocu

Naam (n) naam van het metaal+ (m) naam van de zuurrest De telwoorden worden in het Grieks vermeld enkel indien verwarring mogelijk is. In dat geval kan men naar keuze eveneens gebruik maken van de stocknotatie. 1.4.4 Opmerkingen. Waterstofzouten bevatten behalve een metaal eveneens het …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

HOOFDSTUK 9. Classificatie van stoffen: zuren, hydroxiden ...

HOOFDSTUK 9. Classificatie van stoffen: zuren, hydroxiden, zouten 11. Zure en basische oplossingen In het labo leerde je dat we met behulp van indicatoren …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletreiniger Tana WC Liquid Ocean – WOW! schoonmaakdiensten

WC liquid is een zure WC-reiniger met natuurlijk citroenzuur. WC liquid geeft optimale reinigingsprestaties. Dankzij de viskeuze formule en reinigende werking verwijdert WC liquid alle voorkomende vervuilingen in urinoirs en WC’s. De speciale fles met schuine hals verzekert een snelle, rechtstreekse, eenvoudige en veilige toepassing. Toepassingsgebied WC liquid is geschikt voor het …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Samenvatting hoofdstuk 2 - Chemie op school

Scheikunde Chemie op school Samenvatting hoofdstuk 2 Eigenschappen van zuivere stoffen en mengsels 5 naam van het zuur fase bij kamertemperatuur formule waterstofchloride gas HCl azijnzuur vloeibaar CH 3 COOH zwavelzuur vloeibaar H 2 SO 4 koolzuur …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoofdstuk 3: Zuren, hydroxiden en zouten - PDF Free Download

Hoofdstuk 3: Zuren, hydroxiden en zouten 3.1 Zuren Test volgende oplossingen met universeelindicator: natriumchloride (NaCl), waterstofchloride (HCl), waterstofnitraat (HNO 3 ), kopersulfaat (CuSO 4 ),

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Zuur - Acid - qaz.wiki

Een zuur is een molecuul of ion dat in staat is om een proton (waterstofion H + ) (een Brønsted-Lowry-zuur ) te doneren , of, als alternatief, een covalente binding kan vormen met een elektronenpaar (een Lewis-zuur ).. De eerste categorie zuren zijn de protondonoren of Brønsted-Lowry-zuren .In het speciale geval van waterige oplossingen vormen protondonoren het hydroniumion H 3 O + en staan ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bijlage 1: NAAMVORMING IN DE ANORGANISCHE CHEMIE …

Bijlage 1: NAAMVORMING IN DE ANORGANISCHE CHEMIE (leerstof) ... * alleen de waterige oplossingen van HCl worden zoutzuur genoemd ... zuur naam Anion naam HSCN thiocyaanzuur SCN-thiocyanaat H S O 2 2 3 thiozwavelzuur 2-SO 23 thiosulfaat H …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Chemie overal 5 havo samenvatting hoofdstuk 7, 8, 9 ...

Chemie overal 5 havo samenvatting hoofdstuk 7, 8, 9 en andere samenvattingen voor Scheikunde, Natuur en Gezondheid. ... 9 7.1 Zuur, basisch, neutraal Zuur: ... Naam Formule hydroxide-ion OH- oxide-ion O2- carbonaation CO 2- waterstofcarbonaation HCO ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Zuur (scheikunde) - Wikipedia

Een zuur is een begrip uit de scheikunde waarvan de definitie een aantal malen aangescherpt is. Zuren zijn de tegenhangers van de basen.Zuren en basen reageren met elkaar in een proces dat neutralisatie genoemd wordt. Een waterige oplossing wordt zuur genoemd wanneer de zuurgraad lager is dan 7.. De menselijke smaak kan veel zure stoffen herkennen. ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

ste Vlaamse Chemie Olympiade 2014-2015

32ste Vlaamse Chemie Olympiade 2014-2015 2de ronde 25 februari 2015 1 Deze toets bestaat uit 25 meerkeuzevragen en 5 open vragen. Bij de meerkeuzevragen is er telkens 1 en slechts 1 antwoord juist. 2 De antwoorden op de meerkeuzevragen vul je in op een speciaal antwoordformulier. Op dit antwoordformulier zijn je naam en codenummer voorgedrukt ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

ZoekBoekverslag.nl: Leerstof Samenvatting: Oplossingen ...

Dit is de cache boekbespreking van Leerstof Samenvatting en Oplossingen Oefeningen: Chemie. Het boekverslag van Oplossingen Oefeningen: Chemie. ... Hoe vorm je de naam van de 2 laatste stofklassen ? Wees volledig! ... en Br(-I) zuur HBr waterstofbromide Si(+II) en O(-II) oxide SiO siliciumoxide H(+I) en NO3(-I) zuur HNO3 waterstofnitraat

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Base (scheikunde) - Wikipedia

Een base of loog – ook wel alkali genoemd – is een substantie die reageert met een zuur.De mate waarin een in water opgeloste stof basisch is, wordt aangegeven met de pH-waarde: 7 is neutraal, hogere waarden zijn basisch, lagere waarden dan 7 zijn zuur.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Summary Chemie overal 5v - Study smart with Chris

This is the summary of the book "Chemie overal 5v". The author(s) of the book is/are Juleke van Rhijn. ... pH van basische oplossingen zijn altijd hoger dan 7. Kenmerkend van een basen is dat het een H+ opneemt. Als een stof reageert met H2o ontstaat er dus OH-. ... stap 2: bepaal welk deeltje het zuur is en welk deeltje de base

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Mangaan- of permangaanzuurkenmerken, bereiding ...

de mangaanzuur of permangaan is een dibasisch zuur met formule H2MnO4, gevormd uit mangaan, analoog aan zwavelzuur. Het wordt alleen in oplossing en in manganaatzouten aangetroffen. Systematische naam: Diwaterstof (tetraoxidomanganaat).; Soort verbinding: Oxozuren (ternaire combinaties gevormd door waterstof, een niet-metaalelement en zuurstof). ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018

39e Nationale Scheikundeolympiade 2018 Voorronde 1 Meerkeuzevragen 4 pH / zuur-base 8 Men maakt vier oplossingen door samenvoeging van: I 0,5 L 0,40 molair Na 2 HPO 4 oplossing + 0,5 L 0,40 molair HCl oplossing II 0,5 L 0,40 molair Na 2 HPO 4 oplossing + 0,5 L 0,20 molair HCl oplossing

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoofdstuk 3: Zuren, hydroxiden en zouten - PDF Free Download

Hoofdstuk 3: Zuren, hydroxiden en zouten 3.1 Zuren Test volgende oplossingen met universeelindicator: natriumchloride (NaCl), waterstofchloride (HCl), waterstofnitraat (HNO 3 ), kopersulfaat (CuSO 4 ),

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Sulfaatzuur: formule en chemische eigenschappen ...

Sulfaatzuur: samenstelling, structuur, eigenschappen, fysische en chemische eigenschappen. Methoden voor het verkrijgen, de geschiedenis van de ontwikkeling van kennis over zwavelzuur, sulfaatzouten en hun toepassingen. Sulfaatvloeistof - het concept en het gebruik van deze stof.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Samenvatting Scheikunde Zuren En Basen, Chemie overal ...

§7 Zuur-Basereacties. Tijdens een zuur-basereactie neemt een base één of meer H+-ionen op. Deze H+-ionen zijn afkomstig uit een zuur of een zure oplossing. in het boek chemie overhal havo/vwo op pagina 158 staan twee voorbeelden met zuur-base reacties, gebruik deze om te leren! Handig maar niet verplicht om te kennen:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toiletreiniger Sure Toilet Cleaner

Sure Toilet Cleaner, 100% biologisch afbreekbare toiletreiniger. Gebruiksklare reiniger voor het effectief verwijderen van kalkaanslag en andere afzettingen in toiletpotten en urinoirs.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp