Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...- toiletreiniger schadelijk desinfecterend sds ,H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. · Veiligheidsaanbevelingen P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Dasicproduct kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. 6.366..336.3 InsluitingsInsluitings- --- en reinigingsmethoden en en reinigingsmethoden en en reinigingsmethoden en ----materiaalmateriaal Gering morsen Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. VerdunWanneer gebruik ik welke concentratie chloor? | RIVM

T. Daha Het gebruik van chloor kent een lange geschiedenis. Momenteel is chloor naast alcohol 70% het meest gebruikte desinfectiemiddel in de gezondheidszorg voor oppervlaktedesinfectie. Desondanks bestaan er bij de professionals die het beleid opstellen voor reiniging en desinfectie binnen de gezondheidszorginstellingen, nog steeds veel vragen over het gebruik in de praktijk en de wetgeving.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Kalk - Schoonmaakmiddelen kopen | BESLIST.nl | Ruime keus

BESLIST.nl ✅ Op zoek naar schoonmaakmiddelen ✅ Bekijk & vergelijk het ruime assortiment van o.a. afwasmiddel & wasmiddel en profiteer van de laagste prijs.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

ECLIPSE™ TOILET BOWL CLEANER

E-mailadres: [email protected] Internet: 1.4 TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN Bij chemisch noodgeval: Morsen, lekkage, brand, blootstelling of ongeval. Bel CHEMTREC 24 uur per dag. Binnen de VS en Canada 1-800-424-9300. Buiten de VS en Canada +1-703-527-3887 (collect-calls worden aanvaard).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Safety Data Sheets - Viva Energy Australia

Safety Data Sheets Australian legislation requires employers to supply safe handling information on substances used in the workplace, to their employees, and to our customers. Viva Energy’s SDS Database is hosted on the web by Chemical Safety International.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

MSDS

Below are the datasheets available for this product range. The datasheets are in PDF format. In order to view or print a PDF, you will need Acrobat Reader.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Opzoeken | MSDS

P&G Professional SDS Centre Gelieve elke of alle criteria hieronder te doorzoeken om de MSDS gegevens te vinden die u zoekt. Per merk Merk Antikal Ariel Dash Dreft Fairy Lenor Mr Proper P&G Professional Viakal

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Niet bewaren <0°C of >40°C.

Apr 13, 2015·Productnaam Toiletreiniger Dennenfris Internal Code 3000236 Pure stof/mengsel Mengsel 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Aanbevolen gebruik Consumentengebruik Ontraden gebruik Geen informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad E-mailadres sds ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Medical Spray | Huckert's International

MEDICAL SPRAY. Ultra-fast acting full-spectrum disinfectant, UMONIUM 38 Medical Spray is een uiterst snel, werkend desinfecterend middel voor een volledig spectrum en doodt alle kiemen die aanwezig zijn op het behandelde oppervlak met slechts één spray (inclusief TBC, MRSA, Rotavirus en Pseudomonas). De prestaties ervan worden in het bijzonder gegarandeerd in gevallen waarin veel ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

3G Hygiënische toiletreiniger

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 3G Hygiënische toiletreiniger Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld. 12.3. Bioaccumulatie 3G Hygiënische toiletreiniger

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ik heb een bijtende stof in mijn oog | Thuisarts

Wanneer een bijtende stof (bijvoorbeeld haarspray, zeep, chloor of loog) in uw oog komt, is dat schadelijk voor het bindvlies en het hoornvlies van het oog. Dit heet een etsing van het oog. Het bindvlies (conjunctiva) is een dun, doorzichtig laagje slijmvlies. Het bedekt het oogwit en de binnenzijde van de oogleden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

D4+ DISINFECTANT

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS Code GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 Pictogram Signaalwoord: gevaar Code Omschrijving H302 Schadelijk bij inslikken H311 Giftig bij contact met de huid H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Biomix Uritab Urinoir reiniger - 1kg | Eco-Logisch webshop

BioMix is een superkrachtig schoonmaakmiddel, maar geheel biologisch. Doordat er geen giftige stoffen in het middel zitten, beschadig je het schoon te maken oppervlak niet. Ook is het voor jou niet schadelijk om de dampen in te ademen. Goed schoonmaken doe je met BioMix.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hygiënische doekjes voor schoonmaken | 123schoon.nl

At Home Clean hygiënische doekjes glas (40 stuks) vergroten: Omschrijving Deze hygiënische doekjes van At Home zijn perfect voor het schoonmaken van glazen oppervlakken, zoals ramen, douchecabines en spiegels. Met de vochtige doekjes worden alle vervuilingen namelijk razendsnel verwijderd, zodat er een stralend glanzend resultaat ontstaat.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

chloor als desinfectiemiddel - Lenntech

Hoe wordt chloor bewaard? Waterig chloor moet beschermd worden tegen zonlicht. Chloor wordt onder invloed van zonlicht afgebroken. De UVstraling in het zonlicht levert de energie die de chemische reactie voor de afbraak van het onderchlorig zuur (HOCl) molecuul stuurt. Eerst wordt het watermolecuul (H 2 O) afgebroken, waarbij elektronen vrijkomen die gebruikt worden om het chlooratoom (Cl) in ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Voordeeldrogisterij Bad Artikelen - Tot 70% korting ...

Glorix Toiletreiniger Original - 750ml. Van € 2,29. Special Price € 1,49. 35% korting. In winkelmand. Glorix WC Blokjes 3 in 1 Power Ocean - 40 gram . Van € 4,95. Special Price € 1,95. 61% korting. Slechts € 1,66 . In winkelmand. At Home Clean Toiletblok - 40 gr. Lavendel. Van € 2,95.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Niet elke antibacteriële handgel heeft nut: "Er moet ...

Nov 05, 2020·De ene antibacteriële handgel is de andere niet. Sommige gels doden te weinig bacteriën en zijn dus weggesmeten geld. Om van het valse gevoel van veiligheid nog maar te zwijgen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1.1 Productidentificatie Kroonint Hand sanitizer ...

Toepassing van de stof / van de bereidingDesinfecterend middel voor de huid 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant / importeur / leverancier: Kroonint Protective Coating B.V. Planckstraat 21 3316 GS Dordrecht Nederland Tel.: +31 78 6543750 email: [email protected]

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Eurol Screenwash Concentrate | Sterk reinigende werking ...

Eurol Screenwash Lemon voorkomt dat het ruitensproeiersysteem bevriest en is een uitstekende reiniger voor vuile ruiten. Ook laat het een frisse geur achter. Deze winterformulering is veilig voor polycarbonaatruiten en droogt op zonder vuile strepen. Verder is het product niet corrosief, niet schadelijk en heeft het een vlampunt van >23°C en kan het veilig worden toegepast.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD …

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Reg. 453/2010/EC) H290 Kan bijtend zijn voor metalen. Veiligheidsaanbevelingen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Onderzoeksopzet Divisie Consument & veiligheid Contact

MSDS beoordelen op werkzame stoffen Nummer 10 (B) CHE01-WV470.V06 Nummer 7 (B), 13 (B) -CHE01 WV471.V05 Nummer 1 (B) - CHE01-WV477.V04 Nummer 6 (B) -CHE01-WV466.V01 Nummer 12 ( B) 2. Kijken in het dossier of MSDS welke werkzame stoffen vermeld staan Primaire biocide claim op product Referentie en eis Testmethode Uitvoering

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veilig met chemisch spul | Hubo

Veilig werken met chemische middelen is zeer belangrijk. Daarom staat in deze doe-het-zelf fiche een uitgebreide uitleg over veilig werken met chemisch spul.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

3762 EK Soest, Nederland Veiligheidsinformatieblad E-mail ...

MSDS nr. : 1049 Toepassing : SU22 Professioneel gebruik. Voor industrieel of institutioneel gebruik. PC35 Reinigingsmiddel. Leverancier : Kemetyl Nederland BV Industrieweg 30 - 32 3762 EK Soest, Nederland Telefoon : +31-35-6012890 Fax : +31-35-6022066 E-mail : [email protected] Website :

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Dasic

product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. 6.366..336.3 InsluitingsInsluitings- --- en reinigingsmethoden en en reinigingsmethoden en en reinigingsmethoden en ----materiaalmateriaal Gering morsen Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdun

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Glycerine 99,5%? Bestel je Glycerine bij Werken met Merken.

Glycerine 99,5% (ook wel glycerol genoemd) van farmaceutische kwaliteit voor cosmetisch gebruik o.a. bij ruwe voeten en handen (handen en voeten goed wassen, drogen en daarna licht inwrijven).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp