Luchtverfrissing – Ruitenheer Hygienecare- bepantsering alle luchtverfrissende beschermende sds-gel ,Ruitenheer Hygiëne Care is zich al 42 jaar bewust, dat de hygiëne binnen uw bedrijf een hoge prioriteit heeft. Daarom bieden wij onze klanten een complete service aan, welke tijd, moeite en …Veiligheidsinformatieblad: Gulf DieselOnafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133). Standaard beschermende kleding voor de brandweer. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Personen in veiligheid brengen.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BP

brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden In geval van brand, waternevel (mist), schuim, poederblusser of koolstofdioxide-blusser. 5.1 Blusmiddelen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Sporthallen - Schoonmaakmiddelen kopen | BESLIST.nl ...

Sytro Ol Luchtverfrissende Reiniger Op Citronella Basis dan kleiner dan strong groter dan Eigenschappen onschadelijk neutraal product van de natuurlijke citronella welke garant staat voor een uitzonderlijke frisse geur die uren lang blijft hangen. SYTRO-OL droogt streepvrij op en is huidmild. biologisch afbreekbaar. kleiner dan strong groter dan Ve...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Producten - Ideale

Jaarabonnement bevat: één desinfectie zuil, één dispenser met 1000ml voorraad antibacteriële gel (+-2000 doseringen), één vouwhanddoek automaat met 420 zuiver papieren vouwhanddoekjes, één afvalbak met 20 vuilzakjes, 4 wekelijkse service door Ideale om alles terug aan te vullen tot de afgesproken voorraad.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Verdamper Reinigingsmiddel & Luchtverfrisser – NL

Onmiddellijk alle verontreinigde kleding en schoeisel verwijderen. Onmiddellijk met overvloedig water wassen. Medische hulp inroepen indien irritatie ontstaat. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Mond met water spoelen. GEEN braken opwekken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Alle soorten vernevelaars voor een optimale ...

Peha-fresh Luchtverfrissende Deo-Spray | 400 ml Geurneutraliserende en luchtverfrissende spray met langdurige werking. Speciale prijs € 12,11 Normale prijs € 13,46 *

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Sytro Ol Luchtverfrissende Reiniger Op Citronella Basis ...

Sytro Ol Luchtverfrissende Reiniger Op Citronella Basis. Sytro Ol Luchtverfrissend Reiniger op Citronella basis is een neutraal product van de natuurlijke citronella, welke garant staat voor een uitzonderlijke frisse geur die uren lang blijf hangen. SYTRO-OL droogt streepvrij op en is huidmild. Biologisch afbreekbaar.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Luchtverfrissing - Praktijkhygiëne - Hygiëne

MapGieterijstraat 86, 2984 AB, Ridderkerk. Phone023 549 3040. [email protected]

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

ODORGEL Assainisseurs Désodorisants...

ODORGEL is een groene doorschijnende luchtverfrissende gel die op geregelde tijdstippen een zacht, zeer aangenaam en bijzonder parfum van frisse munt en citroen verspreidt. Deze neutraliseert alle slechte geurtjes (uitwerpselen, rottende, gemorste en vervuilende stoffen, vochtigheid, moddergeur, enz.).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp