VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgensCEE/91/155 Remreiniger- reinigingschemicaliën en ontsmettingschemicaliën vernevelaars msds ,Pagina 1/2 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgensCEE/91/155 Remreiniger Referentie Grade Datum : 11.03.07 1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF Product naam : Remreiniger Leverancier: AUTRA Aerosol GmbH-Giebelstadter Weg 16- D 97234 Alberthausen Noodtelefoon nummerProtocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige ...Vernevelaars en verdampers, gewijzigd december 2003, revisie augustus 2008; (www.wip.nl , externe link, november 2008). 2 De Werkgroep Infectie Preventie spreekt over het oplossen in water, hier zijn echter risico’s aan verbonden: water vergroot de kans op ontstaan van longoedeem.HANDBOEK ERKENDE REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPLAATS

Handboek erkende Reinigings - en Ontsmettings plaats 12 december 2008 Versie 1.0 Pagina 5 van 8 13. De wasplaats is vo orzien van een adequate ontsmettingsinstallatie waarmee ontsmetting overeenkomstig deze regeling mogelijk is en waarmee door verneveling of op andere wijze

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Onderhoud en reiniging van materialen voor vernevelen thuis

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Vernevelen 21 Onderhoud en reiniging van materialen voor vernevelen thuis Vernevelen gebeurt met behulp van een vernevelapparaat. Vernevelapparaten zijn onder te verdelen in: jetvernevelaars of compressorvernevelaars (klein volume vernevelaar); ultrasone vernevelaars:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen en het ...

kofferdammen en de ruimten tussen zijwand en beunwand. Afgifte: oppompen. bilgewater verpakkingen afval B van de lading waSwater huiSvuil A A B organisch en anorganisch afval afkomstig uit het huishouden en van boordrestaurants (bijv. C levensmiddelenresten, papier, glas en soortgelijk keukenafval), zonder restanten van de hierboven genoemde ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Vernevelaars en verdampers - RIVM

Vernevelaars en verdampers (2003) 9 4 Infectierisico bij vernevelen Bij onvoldoende in acht nemen van maatregelen ter reiniging, desinfectie of sterilisatie van vernevelapparatuur, is contaminatie van de apparatuur met pathogene micro-organismen mogelijk [4-11]. In de door besmette apparatuur

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige ...

inhalator en maakt een dosis poeder beschikbaar (door bijvoorbeeld een reservoir door te prikken of door een inwendig mechanisme te activeren dat voor een dosis poeder zorgt. Dan ademt de cliënt in en zuigt het poeder uit het apparaat. Dosisaërosol Het medicijn zit opgelost in de inhalator, in een busje dat onder druk staat. De bus moet

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Overzicht reinigingsmiddelen en desinfectantia

Die bestaan meestal uit handschoenen (EN-norm 374), veiligheidsbril met zijbescherming (EN-norm 166) en een halterschort om de kleren te beschermen tegen spatten. Borstel de instrumenten na de voorgeschreven inwerktijd zo nodig na. Let vooral op plaatsen waar gemakkelijk vuil …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Materialen vernevelen, hygiene en onderhoud

Vernevelaars en verdampers Ziekenhuizen, revisie 2008 Gebruiksintructie Pariboy (gezien 2016) 1 Hygiënerichtlijn voor Verpleeghuizen en Woonzorgcentra 2012 …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Reiniging, desinfectie en sterilisatie - RIVM

Meubilair en voorwerpen worden met (wegwerp) sopdoeken met zeep- of synthetisch reinigingsmiddel gereinigd. Bij zichtbare vervuiling van het sopwater moet dit worden vervangen. Reiniging, desinfectie en sterilisatie 3 1.2.5 Sanitair reinigen Sanitair is te onderscheiden in "schoon" sanitair, zoals wastafels en tegels, en "vuil" ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp