Promocja Regionu i Modernizacja Oświaty
PRiMO

Jak Primo skutecznie może poprawić pracę
samorządu w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Primo pozwala władzom regionu na polepszenie poziomu edukacji oraz zapewnia sprawną i nowoczesną koordynacje pracy we wszystkich placówkach oświatowych na terenie samorządu.

System został stworzony tak, aby być edukacyjnym centrum zarządzania w regionie. Primo współpracuje z dwoma najnowocześniejszymi platformami stworzonymi dla potrzeb szkół
i przedszkoli: Naszymi Ocenami oraz Dniem Smyka. Wszystkie informacje dotyczące monitorowania pracy placówek, jakie dyrektorzy wprowadzają do systemów, automatycznie trafiają do władz samorządu za pośrednictwem Primo. Takie rozwiązanie zapewni stałą kontrolę nad procesem edukacji oraz pozwala na skuteczniejsze zarządzanie prowadzonymi szkołami i przedszkolami.

Primo to gwarancja nowoczesnej oświaty na najwyższym poziomie!

PRiMO

Monitorowanie pracy placówek oświatowych

Stały dostęp do wszystkich ważnych informacji o wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie samorządu pozwala lepiej kontrolować ich pracę. Władze lokalne mogą na bieżąco kontrolować funkcjonowanie każdej placówki oświatowej, a na podstawie zgromadzonych danych system Primo może automatycznie wygenerować wykresy porównawcze obrazujące efektywność pracy poszczególnych placówek. Ułatwia to znacznie codzienną pracę samorządu i oszczędza czas.

Stały kontakt z dyrektorami szkół i przedszkoli

Dzięki temu, że system skupia wszystkie szkoły i przedszkola w regionie władze lokalne są w stałym kontakcie z ich dyrektorami. Mogą przekazywać im wszystkie ważne informacje oraz rozporządzenia. Aby ułatwić wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Primo, system został skonstruowany podobnie do popularnych programów pocztowych. Władze lokalne mogą, np. wysłać wiadomość z żądaniem odbioru, lub załączyć w niej plik dla dyrektora placówki.

Innowacyjny kanał komunikacji

Z pomocą Primo samorząd może nie tylko przekazywać komunikaty, ale także otrzymuje informacje zwrotną. Dzięki temu wie, co dzieci i młodzież najchętniej oglądają, komentują i w jakich wydarzeniach uczestniczą. Co więcej z Primo, samorząd może przeprowadzić ankietę wśród młodzieży na dowolny temat. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą weryfikacją podejmowanych i zapewnia im większą elastyczności.

Informacje dla rodziców

Primo to również doskonały kanał komunikacji władz regionu z rodzicami uczniów. Dzięki systemowi mogą się oni dowiedzieć, np. jakie interesujące muzea znajdują się na terenie samorządu i dzięki zaplanować wycieczkę.

PRiMO

Nowoczesny portal edukacyjny

Primo to nowoczesna platforma edukacyjna przeznaczona dla każdego. Dzięki nowoczesnej szacie graficznej i intuicyjnej obsłudze, korzystanie
z Primo nie sprawia najmniejszych problemów. Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko użytkownicy mający dostęp do systemów edukacyjnych Nasze Oceny i Dzień Smyka mogą w pełni korzystać Primo. Dlatego warto jak najszybciej zadbać, aby każdy samorząd zdecydował się na Primo już dziś!

Nowoczesna edukacja i promocja małych ojczyzn

Zdobywanie wiedzy jeszcze nigdy nie było łatwe jak dziś. Internet oraz nowoczesne media elektroniczne sprawiają, że edukacja wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Środek ciężkości związany z procesem nauczania przesunął się zmienił swoje położenie. Teraz już nie jest problemem samo przekazanie wiedzy, ale zachęcenie dzieci i młodzieży, aby chciały tę wiedzę same zdobywać i pogłębiać.
Primo wychodzi naprzeciw takim potrzebom. System został tak zaprojektowany, aby samorząd mógł rozmawiać z młodzieżą jej językiem. Pozwala dotrzeć do uczniów szkół wszystkich szczebli i zainteresować ich ważnymi informacjami z dziedziny kultury i historii regionu. Daje władzom lokalnym niezbędne narzędzia ułatwiające budowę nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i wspomaga rozwój małych ojczyzn.

Informowanie społeczności szkolnej

Samorząd może teraz zaprezentować ważne dla regionu wydarzenia
w bardziej atrakcyjny sposób. Koniec z przestarzałymi tablicami ogłoszeń wiszącymi w szkołach, na które i tak nikt nie patrzył. Jeśli władze regionu chcą zachęcić młodzież do uczestnictwa w jakimś ważnym wydarzeniu, np. wystawie sztuki nowoczesnej, mogą zamieścić informację o niej za pomocą Primo! Nowoczesna informacja w formie elektronicznej będzie dla młodych ludzi bardziej czytelna i wzbudzi większe zainteresowanie.

Uczennica

Promocja regionu

Dzięki innowacyjnym systemom edukacji zarówno przedszkolnej jak
i szkolnej oraz sprawnej koordynacji pracy placówek oświatowych, samorząd podnosi poziom nauczania w regionie i zwiększa swój prestiż. Nowoczesna i efektywna edukacja to podstawa budowania społeczeństwa informacyjnego!